Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Jeney Orsolya e.v.mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Jeney Orsolya e.v. kisadózó

A szolgáltató székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 40.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ursuslupus.com

Adószáma: 52482632-1-42

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 53284626

Webáruház domain: https://ursuslupus.com

Telefonszám: +36705326021

A szerződés nyelve: magyar

I. Általános rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az Európai Parlament, és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve
 • A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet
 • A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
 • A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. A jelen ÁSZF 2019. 09. 13. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 naptári nappal a honlapon közzéteszi.
 2. Az ÁSZF elfogadása
  • A Felhasználók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  • A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.
  • A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ursuslupus.com honlapon keresztül történik.
 1. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
  • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.ursuslupus.com honlap, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében.
  • Tilos a honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

II. Adatkezelési szabályok

Az Ursuslupus adatvédelmi tájékoztatója itt található: https://ursuslupus.com/adatkezelesi-tajekoztato/

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A webshopban selejtes biciklibelsőkből, felfújható strandjátékokból és elszakadt sátrakból készült design használat tárgyak találhatók.
 2. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák-e az Áfát, nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat.
 3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

IV. Rendelés menete

 1. A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a honlapra, vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást.
 2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, vagy termékek darabszámát beállítja.
 3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
 4. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, tovább böngészhet az oldalon. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A Felhasználó törölheti is a kosár tartalmát.
 5. A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítás, és a fizetési módot.
 6. Amennyiben a honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése, és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
 8. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
 9. A megrendelést a Szolgáltató regisztrált, vagy regisztráció nélküli Felhasználótól fogad el, de csak akkor, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja.
 10. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 11. A Felhasználó a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 12. A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 13. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy az üzenet a levelezőrendszer lomtárába került.

V. Szállítási, és fizetési feltételek

 1. A honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő, a Felhasználó által a megrendelés során jelzett szállítási címre vagy módon szállítja ki. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 2. A Szolgáltató szállító partnere megrendelt árut házhoz szállítja vagy a személyes átvételről külön egyeztet. Meghatározott időpontra történő kiszállítást a Szolgáltató csak személyes egyeztetés után vállal. Személyesan emailben, az info@ursuslupus.com- on lehet.
 3. A honlapon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 4. Fizetési lehetőségek: online fizetés Barion elfogadóhely segítségével, személyes átvétel készpénzfizetéssel, vagy bankszámlára előre átutalás. Előre átutalás esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a szállító partnernek, amennyiben a visszaigazolt pontos összeg beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára.

VI. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. A megrendelések feldolgozása automatikusan történik.
 2. Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén, a visszaigazolástól számított 3 naptári napon belül, egyéni megrendelések esetén Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben küldi meg a teljesítés felek által közösen megállapított idejét. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, vagy Felhasználóval egyeztetve egy másik termék vételárába beszámítani.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében, indokolt esetben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

VII. Elállás joga

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a szállítási partnertől eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie. A Szolgáltató ennek a költségét nem vállalja.
 5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 6. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
 7. A Szolgáltató a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a hatályos jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Eme visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 9. A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató számára személyesen átadni.
 10. A Felhasználó írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket.
 11. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.
 12. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 13. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 14. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 15. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. A Szolgáltató postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe, emailben történő jelzés alkalmával az email beérkezését, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.
 16. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli.
 17. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát a szállítási költséggel együtt.
 18. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés

VIII. Kellékszavatosság

 1. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
 2. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kicserélést, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hiba kijavítását a Szolgáltató költségére.
 3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Felhasználó a termékeken feltüntetett minőség-megőrzési idő leteltét követően a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX. Termékszavatosság

 1. A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
 3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított minőség-megőrzési határidőn belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
 6. A gyártó, vagy a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, és a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 7. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági, és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 8. A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás, vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

X. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 1. A Felhasználó, és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a hatályos jogszabályok rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.
 2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy nyugtával.
 3. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági, vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, és igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
 4. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági, vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
 5. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 6. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

XI. Garancia, jótállás

Termékeimre 6 hónap garanciát vállalok. Meghibásodás esetén vegye fel velem a kapcsolatot, és megbeszéljük a további teendőket. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

XII. Panaszkezelés

Kérjük észrevételeit, panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezze írásban:

 • Levelezési cím: Jeney Orsolya, 1071 Budapest, Damjanich u. 40
 • Elektronikus levelezési cím: info@ursuslupus.com

A beérkezett panaszokat megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, forduljon a lakóhelyéhez közeli békéltető testületethez:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2020. november 22.